Het matras

Ik zag vanmorgen in het halfdonker
hoe vuilnismannen een groot matras de wagen inschoven.
Zonder moeite at de wagen het matras op.
Ik weet wat het matras dacht.
Het dacht: ‘Dat was een verpletterende nacht’.

Sinterklaas

vierkant-roodZoals het een propere Amsterdammer betaamt, veeg ik mijn stoepje aan.

Sinterklaas loopt langs.

Hij zegt: “Het doet mij deugd u dit te zien doen.”

“Dank u, Sinterklaas,” zeg ik.

Zijn ogen zijn jong. Aan zijn voeten studentenschoenen.

Ik veeg verder met fiere bezem en rode wangen.